Lage milieukosten

De beste keuze als het gaat om de belasting van ons milieu.


Bij de duurzaamheid van gebouwen en woningen wordt er naast energiezuinigheid ook gekeken naar de milieuprestatie. Deze milieuprestatie wordt uitgedrukt in schaduwkosten en geeft inzicht in de materiaal gebonden milieueffecten van een gebouw.

Hoe lager de milieueffecten hoe hoger de score voor het duurzaamheidslabel. De effecten worden uitgedrukt in schaduwkosten per m2 bruto vloeroppervlakte.