Energiezuinig

Het meest energiezuinige kozijn van Nederland.

De mate van energiezuinigheid van een kozijn wordt uitgedrukt in een Uw-waarde. Hoe lager de waarde, hoe energiezuiniger het kozijn. De landelijke eis ligt op dit moment voor kozijnen op een maximale Uw-waarde van 1,65. Voor zeer energiezuinige kozijnen die toegepast worden in een passief huis geldt een maximale Uw-waarde van 0,8.

Met ons PlanetProofKozijn zijn wij in staat om voor een kozijn met vast glas een Uw-waarde van 0,65 te halen en voor een kozijn met een draaikiepraam een Uw-waarde van 0,71. Een waarde die maar liefst 59% beter is dan de landelijke eis en 15% energiezuiniger dan de norm voor zeer energiezuinige passief kozijnen.

Ons kozijn voldoet hiermee ruimschoots aan de eisen die gesteld worden voor gunstige energiebespaarleningen die vanuit de overheid worden verstrekt. Zo kunt u besparen op uw maandelijkse vaste lasten en met nieuwe PlanetProofKozijnen positief bijdragen aan een beter milieu.