Disclaimer

Op alle huidige en toekomstige in gebruik zijnde uitingen op de website van Timmerfabriek Neede wordt de volgende disclaimer opgenomen:

Het woord ‘PlanetProof’ past Timmerfabriek Neede toe voor haar kozijnen en heeft geen enkele relatie met het door SMK gedeponeerde keurmerk On the way to PlanetProof.